whocc

Forståelse og formidling af den kliniske forskning

Er du også usikker på begreber som 95% CI, Odds Ration, RCT eller har du blot behov for en genopfrisker i klinisk forskning og metodik, så tilbydes nu et tre dages kursus målrettet journalister og informationsmedarbejdere.

Antallet af forskningsartikler stiger nærmest eksponentielt, og heri ligger uanseelige mængder af uopdyrkede nyheder og interessante emner, der alle skriger på at blive formidlet til offentligheden.

Forskningsenheden Clinical Health Promotion Centre på Bispebjerg Hospital tilbyder nu let og forståelig adgang til den sundhedsvidenskabelige forskning via kurset: Forståelse og formidling af den kliniske forskning.

Klinisk forskning kan være en jungle af tal og figurer, et uoverskueligt mismask af forkortelser og underforståede henvisninger. Men bag disse fagspecifikke data ligger der et hav af vigtige oplysninger og historier, som alle bare venter på at blive plukket og serveret for den nysgerrige modtager.

I Clinical Health Promotion Centre er vi gennem længere tid blevet kontaktet af journalister fra en række medier, som alle har en interesse i at videreformidle den sundhedsrelevante viden. På trods af denne tydelige interesse for sundhedsområdet og den bagvedliggende viden, så mødes vi ofte af et ønske om hjælp til dissekere de særlige termer og begreber, som de videnskabelige artikler er fyldte med.

For at imødekomme ønsket om hjælp til formidling af den kliniske forskning – og ud fra et brændende ønske om at få videreformidlet vigtige forskningsresultater – har vi i Clinical Health Promotion Centre tilrettelagt et 3 dages kursus målrettet direkte mod journalister, informationsmedarbejdere og sundhedsformidlere.

Kursus indhold

Kurset tager udgangspunkt i det kliniske forskningsspørgsmål og gennemgår de metoder og resultater som udspringer heraf.  I løbet af kurset vil deltagerne blive introduceret til få gennemgået: det kliniske forskningsspørgsmål, hyppigt anvendte forskningsmetoder og en rangorden af disse, videnskabsetiske forhold, førstehjælp i statistik, kvalitetsvurdering, bias & imitations, implementering af forskningsresultater og i den kliniske hverdag.

Som et gennemgående træk i kurset vil de underviste elementer blive diskuteret ud fra relevante, eksisterende forskningsartikler, som læses kritisk og diskuteres i plenum. Kurset er af tre dages varighed og har fokus på hvad du behøver at vide om den kliniske forskning og formidlingen heraf.

Undervisere på kurset er alle erfarne forskere, og der lægges stor vægt på en involverende undervisningsform hvor alle deltagere inddrages og udfordres i undervisningen.

Information 

Datoer: Kommer snart

Alle dage i tidsrummet 8:30 – 16:00, herunder en times frokostpause.

Pris: 4.600 kr. pr. kursist. Prisen inkluderer frokost og forplejning på kursusdagene.

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte undervisningskoordinator:

Rie Raffing: +45 38 38 41 / 30 70 16 63 (8 – 16 på kursusdage)

 

Tilmelding og betaling (via PayPal) her:

PayPal transaktionsgebyr på 3,4% + 2,60 DKK er inkluderet i prisen

Hvis du ikke har mulighed for at betale via PayPal, er du velkommen til at kontakte os på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

You are here: Home Education Forståelse og formidling af den kliniske forskning