whocc

Introduktion til Videnskabelig Artikelskrivning

Publicering af forskningsresultater i videnskabelige tidsskrifter er én blandt flere vigtige formidlingskanaler i den medicinske forskningsverden. At skrive sin første videnskabelige artikel er ofte krævende og en stor udfordring. Indholdet til dette kursus er baseret på en behovsundersøgelse, som havde til formål at afdække hvilke behov ph.d.-studerende med medicinsk baggrund har i forbindelse med at skrive den første videnskabelige artikel. Formålet med kurset er således 1) at give ph.d.-studerende med medicinsk baggrund en god start på skriveprocessen gennem at introducere til proces og formulering i videnskabelig artikelskrivning og 2) at undersøge, om formålet med kurset bliver opfyldt hos kursisterne ved afsluttende gruppeinterview.

You are here: Home Education Introduktion til Videnskabelig Artikelskrivning